Klub dla przyjaciół - Administrator

W.KRUK SA
ul. Pilotów 10
31-462 Kraków

 

Dotyczy:        przetwarzania danych osobowych przez W.KRUK SA

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu W.KRUK SA z siedzibą w Krakowie, w związku ze zbyciem przez Vistula Group SA ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2015 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej obecnie w ramach przedsiębiorstwa Vistula Group SA jako Jednostka Organizacyjna W.KRUK, obejmującej m.in. zbycie zbiorów danych osobowych, niniejszym na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

  1. począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 roku administratorem Państwa danych osobowych będzie:

 

W.KRUK Spółka Akcyjna
ul. Pilotów 10
31-462 Kraków

 

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu podejmowania działań handlowych i marketingowych w związku z uczestnictwem w programach lojalnościowych;

 

  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie (w zależności od podawanych przez Państwa danych): nazwiska i imienia, daty urodzenia, miejsca urodzenia, adresu zamieszkania lub pobytu, miejsca pracy, zawodu, wykształcenia, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, daty imienin oraz rozmiaru odzieży i obuwia;

 

  1. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę w związku ze zbyciem przez Vistula Group SA z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10 ze skutkiem na dzień 1 kwietnia 2015 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej poprzednio w ramach przedsiębiorstwa Vistula Group SA jako Jednostka Organizacyjna W.KRUK, obejmującej m.in. zbycie zbiorów danych osobowych;

 

  1. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do treści Państwa danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia Państwa danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania przez Spółkę.

 

Zmiany danych w programie Klub Dla Przyjaciół można dokonać osobiście w Salonach W.KRUK na terenie całej Polski lub wysyłając maila na adres:

 

    1. klubdlaprzyjaciol@wkruk.pl - dla aktualizacji danych
    2. rezygnacjazprogramu@wkruk.pl - dla rezygnacji z programu

 

W treści zgłoszenia należy podać: nr karty, imię, nazwisko, adres pocztowy i telefon kontaktowy w celu identyfikacji Klienta.