W.KRUK, najstarsza polska marka jubilerska, rozszerza swój wachlarz usług związanych ze sprzedażą zegarków i we współpracy z SIGNAL IDUNA wprowadza ofertę ubezpieczenia czasomierzy. Tym, co odróżnia ofertę marki od innych dostępnych na rynku, jest dodatkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych zdarzeń. Usługa jest dostępna w wybranych salonach stacjonarnych W.KRUK przy zakupie zegarków w cenie do 100 tyś zł.
Oferta obejmuje wszelakie uszkodzenie lub zniszczenie zegarka w wyniku wypadku spowodowanego przez nagłe, niemożliwe do zapobieżenia zdarzenie.
Nabywca ubezpieczonego zegarka otrzyma odszkodowanie
w wysokości kosztu naprawy uszkodzonego zegarka w punkcie serwisowym lub, w przypadku szkody całkowitej, wysokość odszkodowania będzie równa cenie zakupu ubezpieczonego czasomierza, pomniejszonej o wartość zegarka bezpośrednio po szkodzie.
Dzięki tej usłudze wspieramy Klientów nie tylko podczas zakupu zegarka, ale także podczas użytkowania produktu.