Kraków 29.03.2024

Szanowni Państwo,

w trosce o Państwa bezpieczeństwo w sieci, informujemy, że W.KRUK oferuje swoje kolekcje biżuterii, zegarki oraz akcesoria wyłącznie w ramach oficjalnej domeny www.wkruk.pl. Zalecamy ostrożność i niewchodzenie na strony o innych, podobnych domenach, które nie są oficjalnymi kanałami naszej marki.

Z poważaniem,

Zespół W.KRUK


Szanowni Państwo,

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


Szanowni Państwo,

2 stycznia 2024 r. wprowadzamy zmianę Regulaminu Klubu dla Przyjaciół W.KRUK. Zmiana dotyczy grupy Produktów wyłączonych z rabatowania, z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Klubu dla Przyjaciół W.KRUK. Szczegółowe informacje i aktualna treść znajduje się w Regulaminie pod linkiem zawartym poniżej.

Odnośnik do regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


Szanowni Państwo,

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


Szanowni Państwo,
2 października 2023 r. wprowadzamy zmianę Regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK. Zmiana dotyczy grupy Produktów wyłączonych z rabatowania, z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK. Szczegółowe informacje i aktualna treść znajduje się w Regulaminie pod linkiem zawartym poniżej.

Odnośnik do regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


ZUŻYTY SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO INFORMACJA DLA KLIENTÓW

• Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
• Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
• Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.
• Punkty odbioru zużytego sprzętu gospodarstwa domowego na terenie Polski. Lista punktów (do pobrania)


Szanowni Państwo,

1 marca 2023 r. wprowadzamy zmianę Regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK. Zmiana dotyczy grupy Produktów wyłączonych z rabatowania, z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK. Szczegółowe informacje i aktualna treść znajduje się w Regulaminie pod linkiem zawartym poniżej.

Odnośnik do regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


Szanowni Państwo,

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


Szanowni Państwo,

10 Października 2022 wprowadzamy zmianę w regulaminie Klubu dla Przyjaciół W.KRUK.

Nowy Regulamin znajdą Państwo w zakładce ​Klub dla Przyjaciół w sekcji Obsługa Klienta​ na wkruk.pl.

Odnośnik do aneksu regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK.

Zmiana Regulaminu Klubu dla Przyjaciół W.KRUK

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


ZESPÓŁ W.KRUK S.A. SOLIDARNY Z UKRAINĄ

2 marca br. spółka W.KRUK S.A. wsparła działania Polskiej Akcji Humanitarnej kwotą 100 000 zł.

To wyraz solidarności z Ukrainą, złożony w imieniu spółki oraz zespołu W.KRUK.
Wierząc, że każdy, nawet drobny gest ma znaczenie, spółka zachęca również swoich pracowników do indywidualnego angażowania się w akcje pomocowe.

Kluczowe dla W.KRUK jest dziś wsparcie Członków Zespołu, którzy pochodzą z Ukrainy. Spółka zapewnia osobom dotkniętym wojną pomoc finansową, jak również inne formy wsparcia, dostosowane do konkretnych potrzeb.

Kolejne decyzje dotyczące doraźnych i długofalowych działań pomocowych są i będą podejmowane wraz z rozwojem sytuacji.


Szanowni Państwo,

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


Drodzy Klienci,

Spółka W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów nr 10, w związku z informację opublikowaną na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/handel na dzień 30.11.2021 r.: z dniem 1 grudnia 2021 roku zmianie uległa dopuszczalna liczba osób przebywających jednocześnie w salonach sprzedaży. Od tego dnia limit osób wynosi max. 1 osoba/15m2, do którego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

W związku z powyższym, w oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia, jeżeli w salonie sprzedaży przebywa liczba osób wynikająca z dopuszczalnego limitu 1 osoba/15m2, wówczas aby ten limit mógł być przekroczony, osoba niemieszcząca się w limicie winna – za swoją zgodą – okazać pracownikowi salonu sprzedaży dokument potwierdzający pełne zaszczepienie.

W przypadku braku zgody na okazanie przez klienta ww. dokumentu lub jego braku, osoba niemiesząca się w limicie powinna poczekać na opuszczenie salonu przez innego klienta.

Pragniemy nadmienić, iż informacje uzyskane w związku z okazaniem paszportu covidowego będą przetwarzana wyłącznie w celu ustalenia limitu osób mogących przebywać jednocześnie w salonie i tylko do czasu opuszczenia lokalu przez klienta, którego te dane dotyczą.

Jednocześnie prosimy o przestrzeganie wymogów sanitarnych.
Prośba taka kierowana jest w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obsłudze salonu, a także wszystkim jego klientom i użytkownikom.


Szanowni Państwo,

11 listopada 2021 r. wprowadzamy zmianę Regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK. Najważniejsze zmiany nastąpiły w zakresie możliwości wymiany punktów, zebranych na kartach programu KDP, na rabaty przy zakupie zegarków i biżuterii marek innych niż W.KRUK. Szczegółowe informacje i aktualna treść znajduje się w Regulaminie pod linkiem zawartym poniżej. Informujemy również, że czasowo zostaje wstrzymana możliwość odbioru nagród w Sklepie Internetowym.

Odnośnik do regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


12 maja
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

W.KRUK po raz kolejny, w ramach akcji #blaskzpomagania, zadba o pielęgniarki i położne środowiskowe w całej Polsce i wyposaży je w niezbędne podczas epidemii COVID-19 produkty ochronne. Marka zachęca swoich klientów do przekazywania wyrazów uznania i wspólnego gromadzenia środków na rzecz pomocy służbom medycznym.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w ramach wdzięczności za Ich niesamowitą pracę i poświęcenie W.KRUK przekaże całkowity dochód ze sprzedaży netto biżuterii z kolekcji na Dzień Matki w dniu 12 maja br. na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Tego dnia marka umożliwia również pomoc poprzez zakup cegiełek na wkruk.pl, które także wesprą ten szczytny cel.

W.KRUK, najstarsza polska marka jubilerska, współpracując z NIPiP od początku pandemii, przekazuje procent od sprzedaży biżuterii, akcesoriów oraz cegiełek kwotowych na rzecz wsparcia pielęgniarek i położnych w walce z Covid- 19, m.in. poprzez zakup produktów ochronnych. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa codziennej pracy służb medycznych.

Na Instagramie W.KRUK 12 maja przeprowadzana jest również akcja, w której każdy obserwator może podziękować i przekazać wyrazy uznania pielęgniarkom i położnym, tworząc wyjątkowe życzenia. W.KRUK ma nadzieję, że wspólnie uda się sprawić, aby ten dzień zabłysł dla Nich wyjątkowym blaskiem.

Biżuteria z kolekcji na Dzień Matki dostępna jest na wkruk.pl/bizuteria/na-dzien-matki


Szanowni Państwo,

w dniu 20 listopada 2020 r. wprowadzamy zmiany do Regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK. Zmiany nastąpiły w zakresie:
• rabatowania zegarków marki Patek Philippe z tytułu przynależności do Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK,
• naliczania punktów w przypadku transakcji nabycia zegarka marki Patek Philippe,
• wymiany punktów na nagrody w postaci rabatów przy zakupie zegarków marki Patek Philippe.

Szczegółowe informacje dotyczące zmienianych punktów regulaminu i ich aktualnych treści znajdują się w Aneksie do Regulaminu pod linkiem zawartym w tym komunikacie „Odnośnik do regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK”.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


Szanowni Państwo,

1 września 2020 r. wprowadzamy zmianę Regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK. Najważniejsze zmiany nastąpiły w zakresie możliwości wymiany punktów, zebranych na kartach programu KDP, na rabaty przy zakupie zegarków i obrączek, naliczania punktów za zakup zegarków marki ROLEX z użyciem rabatu, możliwości przystępowania do programu za pomocą formularza papierowego w salonach stacjonarnych z wydaniem karty plastikowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmienianych punktów regulaminu i ich aktualnych treści znajdują się w Aneksie do Regulaminu pod linkiem zawartym poniżej. Informujemy również, że czasowo zostaje wstrzymana możliwość odbioru nagród w Sklepie Internetowym.

Odnośnik do aneksu regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK


Oświadczenie VRG S.A.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące wartości Grupy Kapitałowej VRG S.A. niniejszym informujemy, że VRG S.A. w swoich działaniach kieruje się dobrem interesariuszy i zasadami odpowiedzialności społecznej biznesu. Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą równości wobec prawa, Spółka uznaje, że wszyscy mają prawo do równego traktowania oraz, że nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. Cztery podstawowe wartości, będące fundamentem Grupy Kapitałowej VRG S.A. i opisane w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej VRG S.A., to współpraca, profesjonalizm, szacunek oraz transparentność. Zawarte w Kodeksie Etyki wartości i zasady postępowania obowiązują i będą bezwzględnie respektowane w przyszłości jako nadrzędne.

Zarówno spółka matka, jak i każda z marek i spółek zależnych Grupy, kieruje się ponadto wartościami, zgodnymi z Kodeksem Etyki oraz rozwiniętymi w aspektach najbardziej istotnych dla danej marki i jej grupy docelowej. Wartości wyznawane przez marki VRG S.A. są i pozostaną przez nie strzeżone w każdym aspekcie funkcjonowania. Marki nie będą zabierać głosu w dyskusjach o charakterze światopoglądowym i na zawsze pozostaną wolne od uprzedzeń oraz pełne szacunku dla każdego człowieka.

Równocześnie podkreślamy, że Zarząd Grupy Kapitałowej VRG S.A. powoływany jest do realizacji celów biznesowych, a wszelkie zmiany dokonywane są wolą akcjonariuszy i decyzją Rady Nadzorczej.

Zarząd VRG S.A.


#Blask z pomagania. W.KRUK wspiera pielęgniarki

W.KRUK we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych zadba o pielęgniarki środowiskowe w całej Polsce i wyposaży je w niezbędne podczas epidemii COVID-19 produkty ochronne. Celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa codziennej pracy pielęgniarek. Jednocześnie, W.KRUK ma nadzieję przyczynić się do zwiększenia ochrony zdrowia ich podopiecznych.

W.KRUK przekaże 20% wartości sprzedaży netto jubileuszowej kolekcji Blask na pomoc pielęgniarkom środowiskowym, które opiekują się najbardziej narażoną na zachorowania na koronawirusa COVID-19 grupą seniorów oraz osób przewlekłe chorych, w ich domach.

Objęta akcją społeczną #Blask z pomagania kolekcja Blask zawiera srebrną i złotą biżuterię w bardzo różnych poziomach cenowych. Dzięki temu, wybierając jeden produkt z kolekcji Blask można jednorazowo przekazać od 16 zł do aż 4862 zł na szczytny cel wsparcia pielęgniarek w czasie epidemii koronawirusa COVID-19. Zebrane przez W.KRUK środki przekazane zostaną Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Aby przyspieszyć przekazanie zebranych środków, czas na decyzje o zwrocie produktów z w/w kolekcji wynosi 14 dni.

W.KRUK jest najstarszą marką jubilerską w Polsce. W jubileuszowym roku 180-lecia celebruje kobiecość. Marka wierzy, że blask kobiety pochodzi z jej osobowości, życiowego doświadczenia oraz tych, którymi się otacza. Z natchnienia, z serca, ze zwycięstwa, z piękna oraz z pasji. Dla każdej kobiety z czegoś innego. Dziś to przekonanie nabiera szczególnego znaczenia. W.KRUK zachęca swoich klientów, aby wspólnie wsparli kobiety, które łączy blask z pomagania. Pielęgniarki, których praca zarówno na co dzień, jak i w szczególnie trudnych warunkach epidemii, zasługuje na największe uznanie.

Biżuteria z kolekcji Blask dostępna jest na wkruk.pl/blaskW.KRUK S.A. oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019 r. poz. 118 z zm.).
Szanowni Państwo,


w dniu 16 września 2019 r. wprowadzamy zmianę Regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.Kruk w zakresie możliwości wymiany punktów, zebranych na kartach KDP, na rabaty przy zakupie zegarków marki ROLEX. Zmianie ulega Rozdział V, punkt 4.3 tiret 2. Do dnia poprzedzającego wejście w życie zmiany możliwa będzie wymiana punktów na dotychczasowych zasadach. Natomiast od 16 września 2019 roku nie będzie już możliwości wymiany punktów KDP na rabaty przy zakupie zegarków marki ROLEX. W pozostałym zakresie, postanowienia Regulaminu KDP i zasady wymiany punktów na rabaty pozostają bez zmian.


Odnośnik do regulaminu Klubu Dla Przyjaciół W.KRUK.


Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK
Kraków, 8 stycznia 2019 r.


Oświadczenie W.KRUK S.A. ws. marki biżuteryjnej Picky Pica


Niniejszym informujemy, że w 2016 roku, jako nowość w portfolio W.KRUK S.A., utworzona została marka Picky Pica. Jej nazwa oparta została o popularny, powszechnie wykorzystywany przez branżę jubilerską w Polsce i na świecie, motyw sroki zwyczajnej z rodziny krukowatych (łac. pica pica). Poprzez połączenie słowa „pica” z angielskim „picky” (wybredny) powstał symbol marki dedykowanej kobietom, które kochają modną biżuterię.


Pierwsze punkty sprzedaży Picky Pica otwarte zostały w październiku 2017 roku w centrach handlowych (Galeria Bałtycka oraz Silesia City Center). W sierpniu 2018 roku wystartował sklep internetowy www.pickypica.com.


Marka Picky Pica jest konceptem stworzonym przez spółkę W.KRUK. Logo Picky Pica oraz sklep internetowy zostały zaprojektowane od podstaw na zlecenie W.KRUK S.A.. Znaki towarowe marki – słowny oraz słownograficzne – zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 2016 roku i uzyskały prawa ochronne.


7 grudnia 2018 roku pani Agata Jankowiak opublikowała artykuł, w którym określiła należącą do W.KRUK S.A. markę biżuterii Picky Pica oraz sklep internetowy www.pickypica.com plagiatem koncepcji i estetyki należącego do niej bloga o rynku jubilerskim, pod nazwą Pica Pica.


W odpowiedzi na powyższy artykuł oraz kolejne wypowiedzi Pani Jankowiak, które ukazały się w mediach, stanowczo podkreślamy, że blog Pica Pica nie stanowił w 2015 roku, czyli w momencie rozpoczęcia prac koncepcyjnych nad nową marką W.KRUK S.A., ani nie stanowi dziś inspiracji dla funkcjonowania czy komunikacji marki Picky Pica.


Należąca do W.KRUK S.A. marka Picky Pica zajmuje się sprzedażą biżuterii oraz zegarków i nie prowadzi działalności konkurencyjnej do bloga o biżuterii o nazwie Pica Pica. Natomiast nazwa bloga Pica Pica nie jest zarejestrowana w formie słownej czy znaku graficznego, a sprzedaż biżuterii i zegarków nie jest ujęta w zakresie działalności firmy PICA PICA Agata Jankowiak, do której należy serwis www.picapica.pl.


Mimo braku podstaw prawnych do uznania obu marek za konkurencyjne lub będące naśladownictwem, podeszliśmy do stanowiska Pani Agaty Jankowiak z szacunkiem i należytą uwagą. Szczególnie ważnymi w relacji dużej korporacji z mniejszym partnerem. Zaproponowaliśmy spotkanie w celu ustalenia faktów i omówienia dalszego funkcjonowania obu brandów na rynku.


Zainicjowane przez W.KRUK spotkanie odbyło się 12 grudnia 2018 roku w Poznaniu i decyzją Pani Jankowiak miało miejsce w obecności pełnomocników prawnych. W.KRUK wskazał na nim powszechność wykorzystania symbolu sroki w jubilerstwie oraz wykorzystania tego motywu przez inne marki na rynku polskim i za granicą (są to m.in. polska marka biżuterii PicaPica1 oraz zagraniczne m.in. Pica Pica Beads2, Pica Pica Design3, Pica Design4 czy Magpie Jewellery5). Przedstawiciele spółki podkreślili też różnice w działalności marki biżuteryjnej Picky Pica oraz bloga Pica Pica.


Pani Jankowiak wraz z pełnomocnikami przedstawiła W.KRUK S.A. szereg wariantów roszczeń finansowych, wynikających z domniemanego plagiatu i sięgających od miliona do kilkunastu milionów złotych. Prośba spółki W.KRUK o przedstawienie roszczeń na piśmie spotkała się z odmową pełnomocników Pani Jankowiak.


Powyższe propozycje uznaliśmy za bezpodstawne i nierynkowe. Nie widzimy możliwości osiągnięcia porozumienia na warunkach zaproponowanych przez Panią Jankowiak, o czym poinformowaliśmy jej pełnomocników. Jesteśmy gotowi współpracować z autorkami bloga Pica Pica, tak samo jak z innymi blogerami i vlogerami, którzy w swojej twórczości odwołują się do srok i ich symboliki. Warunkiem współpracy jest jednak zachowanie rynkowych realiów.


Pani Agacie Jankowiak życzymy powodzenia w realizacji planów zawodowych oraz dalszego rozwoju prowadzonego przez nią bloga Pica Pica.


Zarząd W.KRUK S.A.1 PicaPica: niezwiązana z Panią Jankowiak polska marka biżuterii, www.facebook.com/picapicastyle/, funkcjonująca w latach 2011-2014.
2 Pica Pica Beads: brytyjska marka biżuterii, www.picapicabeads.co.uk, istnieje od 2018 roku.
3 Pica Pica Design: brytyjska marka biżuterii oraz dekoracji, www.etsy.com/shop/picapicadesignco, istnieje od 2014 roku.
4 Pica Design: niemiecki producent opakowań jubilerskich, www.picadesign.de, istnieje od 1989 roku.
5 Magpie Jewellery: kanadyjska sieć sklepów jubilerskich, www.magpiejewellery.com, istnieje od 1993 roku.
Szanowni Państwo, niniejszym informujemy, że dnia 3 października 2018 wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie Klubu dla Przyjaciół W.KRUK dotyczące udzielania rabatów na zakup zegarków marki Rolex.


Punkt V Regulaminu Klubu dla Przyjaciół W.KRUK regulujący zasady korzystania ze stałego rabatu uzyskał następujące brzmienie:


1. Korzystanie ze stałego rabatu:


1.1. Do każdej Karty przypisany jest stały rabat na zakup towarów oferowanych w Salonach i SI (z wyłączeniem zegarków marki ROLEX) wynoszący: (I) w przypadku Kart W.KRUK – 5 (pięć) %, aktywny w systemie Programu od drugiej transakcji Uczestnika, do której został wydrukowany paragon zarejestrowanej na Karcie W.KRUK, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od wydania Karty, (II) w przypadku Kart PLATINIUM – 10 (dziesięć) %, aktywny w systemie Programu od następnego dnia po przekroczeniu wymaganego obrotu na Karcie, o którym mowa w pkt. III podpunkt 5 tiret drugi Regulaminu. Stały rabat przysługuje od regularnych cen detalicznych brutto towarów oferowanych w Salonach i SI (z wyłączeniem zegarków marki ROLEX). Stały rabat może ulegać zmianie na podstawie decyzji W.KRUK.


Szczegółowych informacji dotyczących zmiany w Regulaminie Klubu dla Przyjaciół W.KRUK oraz oferty Rolex w W.KRUK udzielają Eksperci ds. zegarków w salonach W.KRUK Rolex (sprawdź adresy salonów W.KRUK Rolex). Klientów zainteresowanych zakupem zegarka Rolex zachęcamy również do indywidualnego kontaktu pod nr telefonu +48 726 150 099.

Kraków, 25.04.2018 r.


Szanowni Państwo,

W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W.KRUK S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z Państwa uczestnictwem w programie: Klub dla Przyjaciół W.KRUK (dalej: „Program Lojalnościowy”). Administratorem danych osobowych jest: W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000500269 (dalej: „Administrator”).

Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie Państwa zgody w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.

2. Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, a także po zakończeniu Pani/Pana uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (od dnia 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą.

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie Lojalnościowym.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

10. Od dnia 15 maja 2018 r. możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych działającym u Administratora, pod adresem e-mail: inspektorODO@wkruk.pl.

Z poważaniem,

Zarząd W.KRUK
Informujemy, że z uwagi na wdrożenie nowego sklepu internetowego W.KRUK, począwszy od dnia 24 kwietnia 2017 roku, dostęp do historii złożonych zamówień będzie możliwy poprzez kontakt mailowy z Obsługą Klienta pod adresem: infolinia@wkruk.pl

W przypadku problemów z zalogowaniem się do swojego konta, prosimy również o kontakt mailowy z Obsługą Klienta pod adresem: infolinia@wkruk.pl, w celu wygenerowania nowego hasła.

Za niedogodności przepraszamy.
Komunikat W.KRUK ws. plebiscytu Superbohaterka „Wysokich Obcasów”:


Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,


W.KRUK od 1840 roku sprawia, że ludzie czują się wyjątkowi i ważni dla siebie nawzajem. Jako marka, dla której najważniejsze są nieprzemijające wartości, zdecydowaliśmy się ufundować statuetki w plebiscycie na Superbohaterkę „Wysokich Obcasów”. Celem konkursu jest wyróżnienie kobiet podejmujących inicjatywy, które zwracają uwagę na istotne społecznie zagadnienia.


W ostatnich dniach spotkaliśmy się z komentarzami dotyczącymi sponsorowania powyższego wydarzenia przez naszą markę. Czujemy się w obowiązku wobec Państwa, naszych Klientów, do zajęcia stanowiska i odpowiedzenia na nieprawdziwe informacje, które pojawiły się w związku z rolą W.KRUK w plebiscycie.


W ramach konkursu Superbohaterka „Wysokich Obcasów” przyznane zostały trzy nagrody. Firma W.KRUK, jako partner wydarzenia, wyróżniła Panią Joannę Warechę – dziennikarkę, działającą na rzecz eliminacji barier społecznych oraz ekonomicznych, z jakimi borykają się kobiety i rodziny z terenów po dawnych PGR-ach. Pozostałe wyróżnienia przyznane zostały przez niezależną Kapitułę „Wysokich Obcasów”, jak również Czytelniczki magazynu.


W poszanowaniu wolności słowa i opinii, wierzymy, że rolą marki W.KRUK nie jest zabieranie głosu w dyskusjach o charakterze światopoglądowym.


Pragniemy zapewnić Państwa, że w naszej działalności najważniejsi są dla nas nasi Klienci. Tym samym, z szacunku do wszystkich, którzy zechcieli wyrazić swoje zdanie poprzez głosowanie w plebiscycie, czy też komentarz do jego wyników, nie będziemy więcej wypowiadać się w tej sprawie.